Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 13-14. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat legközelebbi kettős száma augusztus hó elsején jelenik meg.

Király György síremlékére a következő adományok érkeztek a Nyugathoz:

Király György édesanyja és nővérei (takarékkönyv) 40 000 K, Király György barátainak és tisztelőinek egy csoportja Mikes Lajos útján 10 000 K, Kner I. Gyoma 2000 K, Nagy Zoltán 1000 K, szegedi Lukács József 1000 K, Benedek Marcell 500 K, Gy. A. 500 K, Térey Sándor 500 K, dr. Révay József 250 K, Marton Ottó 250 K, Névtelen 200 K, N. N. 200 K, Egy tanár 200 K, Fest Guidó 100 K, dr. Rédeyné dr. Hoffmann M. 100 K, dr. B. dr. Hoffmann Edit 100 K, dr. Strausz Mihály Nagykálló 100 K, összesen 56 550 K és Gesztesi Gyula Párizs 30 francia frank.

A Nyugat minden közleményéért írója felel. A szerkesztésért felelős: BABITS MIHÁLY, GELLÉRT OSZKÁR, OSVÁT ERNŐ. Kiadótulajdonos: FENYŐ MIKSA.

Pallas nyomda, Budapest. Telefon: 5-67. 5-68, 5-69. Felelős vezető: Tiringer Károly műszaki igazgató.