Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 13-14. szám · / · Szabó Lőrinc: TESTVÉRSIRATÓK

Szabó Lőrinc: TESTVÉRSIRATÓK
MÁSODIK RÉSZ.

Első gályarab:

Emlékszel még, testvér, Provence
napfényes völgyeire,
kunyhónkra, falunkra s a határ
árnyékos tölgyeire?

Negyedik gályarab:

Emlékszem, igen, falunkra, és
szelíd hársfáira is;
de emlékszem Cambrai s Toulouse
vörös máglyáira is.

Emlékszem a jókra, a szegény
nép szenvedéseire,
az urak, katonák és püspökök
kardjára, késeire,

Valdóra, apostolunkra, aki
élt Isten szíve szerint
s meghalt a máglyán; - trčs-chrétien
királyainkra: mind

szolgálták Urbánt és Kelement,
Sixtust s a többieket,
kik Krisztusért, a Krisztusukért
ölték az eretneket:

vért sir miattuk századok
óta e beteg világ,
de zsiros fülüknek milliók
hörgése némaság! -

Tudom, hazánk gyümölcse, bora
s levegője méz-üde, friss,
de emlékszem az urakra és
Isten Kutyáira is,

Isten Kutyáira, akik
- sírból kiásva - anyám
megégették halottan is
Montemsegurum piacán.

Első gályarab:

Szegények voltunk, de szabadok,
lánc s korbács nem gyötört;
sátrunk az ég volt és nyoszolyánk
a széles mellű föld.

Követtük ökreink mögött
a vasnyelvű ekét,
míg a fölhasadó barázda belénk
lehelte ízes melegét

s midőn a munkás nappal után
leszállt az éjszaka,
megrészegitett az erjedő,
friss trágya nehéz szaga.

Vidám nappalt hozott az éj
s a nap nyugalmas éjt.

Második gályarab:

Ajkunk Istent s Isten fiát
dícsérte mindenért.

Negyedik gályarab:

De Istent és Isten fiát
dícsérni nem elég;
Róma üzent: Csak a pap szavát
hallgatja meg az ég!

Róma üzente: Kard s kereszt
egy úton járjanak! -
S mint egykor Urunk, nyögi most a kereszt
súlyát ezer árva rab.

Harmadik gályarab:

És van, aki nem nyögi, mert a föld
rothasztja csontjait;
és van, aki nem nyögi, mert a víz
feloldta gondjait

s korállok és szivacsok között
fekszik, mint Textor; iszap
tapad ősz hajához s karjait
tépik nagy sanda halak.

Első gályarab:

A mi karunkat az evező
töri-tépi szüntelen
s nappal pecek feszíti szánk,
hogy nem tud nyögni sem.

Negyedi gályarab:

Istent dícsérni és fiát,
valóban nem elég:
egy este Vallouise körött
kigyúlt a föld s az ég.

Első gályarab:

Ősz volt, november ... Gyönyörűbb
őszt nem láttam soha.

Negyedik gályarab:

S reggelre dél s nyugat felől
ránk zúdúlt Róma hada.

Széttárta véres szárnyait
a Háború: lihegő
tüdejéből tüzet és halált
ordított a levegő.

«Kiválogatja övéit az Úr!» -
szólott a Cremonai;
s kétezret gyilkoltak le ott
a kereszt vitézei.

Aki bírt, menekült, hegyen át, vizen át;
nők, férfiak, gyerekek;
gyalog, kocsin, de este már
elakadtak a szekerek.

Elakadtak: az út erdőbe vitt;
megjött a holdas éj;
úttalan utak, zürzavar:
«Föl a Pelvoux-ra, aki él!»

Sok ott maradt, sok elveszetett;
tapogattuk a fákat; a hold
imbolygó, tétova seregünk
szomorú lámpása volt.

Előttünk fölvert állatok
nyargaltak előre, tovább;
s mögöttünk egyre közelébb
csörögtek a katonák.

A vén Pelvoux erdős derekán
nagy barlang torka várt:
- «Álljunk meg itt, várjuk meg itt
a holnapot s a halált!»

Nyirkos homály, kongó üregek;
fáklyánk táncolt betegen
és fénye bagolyt riogatva furán
ingott a mohos köveken.

Textor meg én, s ti, többiek,
őrt álltunk odakint;
csönd volt, éj volt; és szótlanul
hullottak könnyeink.

Első gályarab:

Elbújt a hold, nem törte át
fényével a fák sűrüjét.

Negyedik gályarab:

De mi láttuk a keresztesek
közeledő gyürüjét.

Második gályarab:

Nem bújtak ki az éj felhői mögül
a csillagok se ki ...

Negyedik gályarab:

De csillagok égtek a földön: a
gyilkosok őrtüzei.

Harmadik gályarab:

Vártunk, vártunk; komor, sötét
kísértetes éjszaka;
s testünk-lelkünk átjárta az
alvó erdő szaga.

Megjött az álom, a pillacsukó,
a bajban bánatűző:
tizenötször száz lelket ölelt
magához e hű szerető.

Negyedik gályarab:

Mi őrt álltunk; csönd volt; odabent
csak a fáklya sercegett,
árnyból rajzolva a sziklafalon
baljóslatú jeleket.