Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 3-4. szám

Kovács Mária: Mindent elveszek tőled

Elveszek tőled mindent - jól vigyázz!
mindent, mi néked drága, jó.

Mi életed koszorúzza - mindent! Óh egész múltadat
anyádnak áldó, termő mosolyát -

tiszta emlékeid s szép szomorúságod sápadt bokrétáit
minden jóságod és hivő hitedet.

Eljövő napjaid, messzi álmaid szines szárnyait
tönkre szaggatom - és

sárba töröm vágyaid mese-koronáját
mely engem üdvre koronáz.

Drága leboruló alázatosságod isteni szőnyegét
ronggyá taposom, hogy pillám se rezdül.

Tépett fátyolba gyűröm szemed lombos nyarát.
A szived sebekkel borítom!

mert furiád leszek - tengere, korbácsa sóhajaidnak -
orkánja leszek világod csöndjének!

Záporos vad világégés - - - Eső
mely kioltja lelked fölgyulladt templomát!

mert rádrontok orvul! vagy bármikép. Akárhogy.
És elveszek tőled mindent -

mert az életed kell hogy vegyem, ha szeretsz
hogy el ne tiporj.