Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 3-4. szám · / · Babits Mihály: Tanulmány Adyról

Babits Mihály: Tanulmány Adyról
V.

De - ó Istenem! - lesz-e még magyar poézis? Él-e még a nép, és vele költője? Mert "elmúlnak a renyhe népek":

Ó aszottak és be nem telltek
S óh, magam is faj-sorsom osztván
Be igazság szerint hullunk ki
A kegyetlen óriás rostán,
Kedvét nem töltvén az Időnek!

Így kiáltott a zord Próféta, mikor látta, hogy a renyhe magyar "csak egy bús kis Ország álmát keresi",

Mikor körülte véresen loholnak,
Nép-óriások, századok, világok,
És trónok és ősi álmok remegnek.