Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 10. szám · / · Figyelő

Dr. Márkus Andor: Navratil Ákos: Valutánk helyreállítása

Az Átmenetgazdasági Minisztérium megbízásából írta meg Navratil e tanulmányát, melynek már az előszava is szimpatikus és bizalmat keltő. “Megromlott valutánk helyreállításának eszközeit" - mondja az előszóban - “nem egy közgazda fogja megtalálni és a valutát helyreállítani sem egy pénzügyi politikus fogja. A lassú fejlődés törvénye fog a valuta helyreállításánál érvényesülni." Ezt ma - ennyi bátorsággal - csak az meri leírni, aki a világháború tenyésztette új valutapolitikai elméleteket annyi kritikai készséggel tudja valódi, tudományos értékükre redukálni, mint a kolozsvári egyetem közgazdásza és aki a valuta romlását előidéző gyakorlati gazdasági jelenségekkel annyira tisztában van, mint Navratil, akinek a praktikus érzéke is nagyon figyelemre méltó. Valutánk szánalomra méltó helyzetén, fájdalom, valóban nem egy bankári Genieblitz és nem valamely új elmélet fog segíteni. Egységes koncepciójú, kínosan hosszú precíziós tömegmunka: ez lesz a jó valuta alapja. De emellett, helyesebben ezzel kapcsolatban igen nagy fontosságúak azok a finánctechnikai intézkedések is, amelyek közvetlenül pénz vásárlóerejének fokozását célozzák. Ezekről szól a Navratil kitűnő tanulmánya.

A cél, amely felé törekszik: az aranyvaluta helyreállítása. In integrum restitúció. Itt-ott tesz ugyan koncessiókat Navratil az újabb német valutaelméletek javára, - életképességükkel szemben azonban nagyon - talán túlságosan - szkeptikus. Kitart az aranyvaluta mellett.

“Egy teljesen elzárt államban" - mondja - “fennállhat a papírvaluta és jól is funkcionálhat." Mi azonban a nemzetközi forgalomba akarunk bekapcsolódni és akkor - Navratil szerint - kénytelenek leszünk a nálunk erősebb gazdasági egységek valutapolitikáját követni. A tanulmány konklúziója tehát az aranyvaluta helyreállítása. Már az első fejezetektől kezdve céltudatosan közeledik Navratil a konklúzió felé. Előbb konstatálja a pénz háború okozta értékváltozását, majd kiváló elméleti tudással nyomozza az értékcsökkenés okait. Csak ezután tér át azoknak a gyakorlati intézkedéseknek a fejtegetésére, amelyek a régi, békés valuta felé vezetnek. A nagy gonddal, tekintélyes apparátussal megírt munka struktúrája logikus és könnyen áttekinthető. Navratil e tanulmánya mellett nem fognak közömbösen elhaladni és vele sok tekintetben talán ellenkező véleményen lévő gyakorlati vagy elméleti közgazdászok sem. Metallistáink számottevő faktort nyertek Nevratilban.