Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 9. szám

A NYUGAT HÍREI

Csütörtökön, április 18-án a Nyugatnak estéje volt Pozsonyban, az ottani vármegyeháza zsúfolt nagytermében, üdítően érdeklődő és értő közönség előtt, s nagy sikerrel. Az estén résztvettek: Schöpflin Aladár, Babits Mihály, Gervay Erzsi énekművésznő, kit Molnár Antal kollégánk kisért zongorán s ki Molnárnak, Lányi Ernőnek, Radnai Miklósnak, Reinitz Bélának és Kardos Istvánnak dalaiból énekelt, - Kosztolányi Dezső, s végül Odry Árpád, az Ignotus Változatok szemjátékra versének elmondásával. A legközelebbi esték Nagyváradon és Kolozsvárt.