Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 5. szám · / · Laczkó Géza: Sey Tamás levelei

Laczkó Géza: Sey Tamás levelei
Regény
Augusztus 19.

Délután utaztak. Sietve ették az ebédet, Alice kalapban ült, a tanár úr szigorúan nógatta az étellel játszó gyermekeit. Még készen sem voltak, kocsi zörgött a ház mögött. A tanár úr fölállt és szertartásosan búcsúzni indult. Fölálltam, kezet fogtam vele s Alicehoz siettem:

- Kezét csókolom, nagyságos asszonyom.

- Isten vele, Sey!

Kezünk egymáséban feledkezett, szemünk egy fájó, édes pillantásban villantotta össze ismeretlen nyomorult múltunkat, jövendőnket s e vigasztalanul elfoszló percnyi boldog jelent.

Ahogy az ebédlő tágas ablakán utóbb kitekintettem, a haladó kocsiról Alice kedvesen, udvariasan visszabólintott.

Fölálltam, meghajoltam.

Ó, rettentő, nyomorú komédia!

Egy hete már s még itt ülök mezőmön, fáj elmenni s mégis úgy kívánkozom haza.