Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 2. szám · / · Figyelő · / · Bálint Aladár: Két kiállítás · / · Bálint Aladár: Hangversenyek

Bálint Aladár: Hangversenyek
Bach-MahlerLandowska-Huberman-Telmányi
Telmányi Emil-Vas Sándor

Két fiatal magyar muzsikus három estén át Bach hegedű-zongora szonátáit játszotta el, egyben Telmányi Bachnak néhány hegedűkompozícióját is bemutatta. Mindketten megállták helyüket. Úgy a feladat komolyságát, mint a vállalkozás kivitelét tekintve, figyelemre méltó zenei eseménynek kell, hogy értékeljük e három hangversenyt. Telmányi úgy nyúlt a vonójához, mint aki tökéletesen átérzi feladatának nagyságát, alázatosan, szerény komolysággal közvetítette a halhatatlan mester gondolatait. Vas Sándor, ki a szonáták zongorarészét játszotta, kongeniális társa volt Telmányinak. A zongora lüktető hangfolyama fölé mikor ráborult a hegedű széles ívben kicsendülő meleg pástja, magának a mesternek hangját hallottuk. Az szólt le hozzánk messzi magasságból.

*