Nyugat · / · 1918 · / · 1918. 2. szám · / · Figyelő · / · Bálint Aladár: Két kiállítás

Bálint Aladár: Két kiállítás
Székely Bertalan rajzai, vázlatai

Lándor Tivadar egy egész termet betöltő Székely Bertalan-képen felül ugyane mesternek mintegy háromezer rajzát ajándékozta a Szépművészeti Múzeumnak. E nagyszabású grafikai gyűjtemény kis töredéke - mintegy száz lap - néhány héten át látható a múzeum első emeletén.

A rajzok, kevés kivétellel, valamely tervbe vett freskónak vagy festménynek részben első fogalmazásai, részben pedig már a tervezgetés első stádiumán túl levő tanulmányok. Próbálkozások, egy mozdulat, redővetés, szituáció gyors megrögzítései, műhelydarabok.

Ha végigjárjuk a termet és a vázlatokhoz hozzáképzeljük a velük összefüggő, ki nem állított lapok tengernyi sokaságát, valósággal lenyűgöz bennünket a néhai nagy mester példátlan erőkifejtésének tudata.

Látunk mennyezetképterveket, ahol a lengő figurák helyén még csak gomolygó színfoltok virítanak. Ugyanez a terv megismétlődik néhányszor más és más uralkodó színfolttal. Vagy bizonyos ritmus kígyózik át az egymásba fonódó testek hosszú során. Ugyanez eleven fríz más ritmus szerint hömpölyög tova a szomszédos vázlatokon. És így tovább.

A gyűjtemény legmegkapóbb darabja a Forrás című kompozíció hatodik terve (91. szám). Nyúlánk asszonyi test tölti be a lapot. A karcsú törzsből szűzi fehér virágszirom módjára ívelnek ki a hosszú keskeny végtagok. A gyengéden modellált fej, a sötét alapból kiemelkedő test valósággal foszforeszkál. A 49. számmal jelzett Venus Anadyomene néhány éles vonallal felkarcolt mestermű. Régi görög vázákon találkozunk ily pozitív és egyben álomszerű alakokkal. Mintha más kéz munkái lennének a történelmi freskók mellettük levő vázlatai. A vaskos, szögletes figurák semmi rokonságot sem mutatnak az ihletett órák e páratlanul értékes szülöttjeivel.

*