Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 24. szám · / · Figyelő

A Nyugat szerkesztősége: X.

E karácsonyi számunk lezárja a Nyugat kilencedik évfolyamát s újévi számunk megkezdi majd a tizediket. Amit e forduló e folyóirat, ennek írói s olvasói számára s talán ezek körén túl is jelent, arról néhány szót írunk majd azon újévi számunkban, mely, csendes ünnepünknek megfelelően, terjedelmesebb is lesz a rendesnél. Tartalmából már készen áll Ady-nak, aki oly régen nem írt prózát, egy számunkra írt novellája, a bécsi nagy lélekbúvár Freud tanárnak egy a Nyugat számára írt kis tanulmánya, s ugyancsak ez újévi számunkban indul majd Kaffka Margitnak új regénye.