Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 23. szám · / · Figyelő · / · Tóth Árpád: Két verskötetről · / · Bálint Aladár: Két kiállítás

Bálint Aladár: Két kiállítás
Műcsarnok téli tárlata.

Naptári pontossággal, sőt kozmikus törvényszerűséggel nyílnak és zárulnak a műcsarnok tárlatai. Ugyanezzel a végzetes megismétlődéssel állapítják meg az emberek, hogy ennyire gyenge még sosem volt a tárlat. A fokozat végtelen skáláját sejtetik e megállapítások, hajszálfinom, szinte laboratóriumi precizitását a művészi termelés fajsúlyának, holott a műcsarnoki képvásárok színvonala esztendők hosszú sora óta nem változott. Nem is változhatott.

A műcsarnoki kiállítók törzskara ugyanaz, mint tíz-tizenöt évvel ezelőtt. Akik megöregedtek, azok nem fiatalodhatnak vissza, sőt magukhoz öregítik a számító fiatalokat is. (Azokat a fiatalokat, akik már tizenhat éves korukban is öregek voltak.)

Nem is lehet megérteni, mit remél a közönség és miért csalódik - évente kétszer -, miért vár üzleti élelmesség helyett (eszemadta, tájkép gólyával, őszi napsütés pocsolyával, rohamozó honvédek, angórák napsütésben) idealizmust a deresedő fejű divatos mestertől. Az nem fogja többé földhöz csapni palettáját, hogy újra kezdje dicstelenül folytatott mesterségét.

Szóval a műcsarnok ugyanaz. Azt a bizonyos színvonalat nem tudják megjavítani sem Rippl-Rónai József régi képei, sem azok a képek (arány 3:430), amelyek nem tudni, hogy betévedtek a tekintélyek aranyrámás vásznai közé. Kmetty János, Perlott Csaba Vilmos (gyengébb, mint máskor), Fehérvári Erzsi (meglepően haladt) nevein kívül alig van feljegyzésre érdemes név.

A szobrok. - Sok nagy, sőt hatalmasra nőtt szobor árnyékában apró plakettek húzódnak meg. Ez apró érmek némelyikében több erő és plasztikai érték van, mint hatalmasra duzzadt rokonainak legtöbbjében. Dokumentumai annak, hogy néhány centiméter körzetébe is vihető monumentalitás. Reményi József e plakettek tervezője. Fémes Beck Vilmos kis bronzfigurája mozgásban, anyagszerűségben egyaránt figyelemreméltó apróság. Esső Erzsébet érmei egy egészséges plasztikai irány térhódításának biztató jeleit mutatják. El lehet tűnődni azon is, hogy majdnem félezer műtárgy között a kisplasztika egy üvegszekrényre való terméke jelent csupán talentumot, értéket.