Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 23. szám · / · Figyelő · / · Tóth Árpád: Két verskötetről

Tóth Árpád: Két verskötetről
2. Böszörmény Zoltán: Az Élet énekei.

Szintén fiatal költő könyve. A lélek azonban melyből a versek fakadtak, már többet és mélyebben szenvedett. Szívesen emlegeti ez a fiatal költő a Golgotát, meg Dantét s tagadhatatlan, hogy költeményei egy sajátságos, sötét légkörű infernális világba visznek. Komor gondolatok, komor érzések, komor képek és szavak. Szegénység, betegség, kudarcok, mint egy örök, állandó ciprusfasor árnyékozzák ez ifjúi lélek fájdalmas útját a Parnasszus orma felé. Megérdemli, hogy ezen az úton bátorító szavunk kísérje, mert költeményei máris biztatók. Egyelőre még nála is megtaláljuk a kezdet hibáit. Vívódó érzései és gondolatai tán önkénytelenül is olyan kifejezési formák felé törekszenek, melyek Ady Endre régebbi formái voltak. De míg a tehetségtelen Ady-majmolókat azonnal felismerjük idomtalan és cifra nagymondásaikról s hetet-havat összekavaró nagybetűs szavaikról, addig itt máris ízlés tart rendet. Még itt is nagybetűsen említődik az Élet, még itt is "magyar Messiások"-ról olvasunk és "ősmagyar átok"-ról, meg "csapszék-trónról", de kezük-lábuk van a mondatoknak, sőt szívük és lelkük is. A nagynevű mester nem méltatlan tanítványát kell látnunk a fiatal költőben, aki sok helyütt már is megtalálta egyéni hangját.

Ez az egyéni hang sötét víziókról, "sápadtan fénylő, fakúltszínű álommezők"-ről szól. A költő úgy áll elénk, "távol minden reménytől, fénytől, mint gladiátor a porondon". Estékről hallunk, melyeknek "keblében véres tőrszúrás" van. De az ének, melyet a költő "végtelen sikoltás"-nak mond, olykor harsányan, erőteljesen zendülővé lendül, mikor szinte végletesen szenvedélyes szabadságeszmék hirdetője lesz, egészen az "anarkizmus" és "a bombák véres, bús szavának" emlegetéséig. Máskor, ritkábban, pedig nem várt fénylésű sorok ragyognak fel, mint pl. ebben a szép szerelmi felkiáltásban: "És üzenek minden virradatnak, hogy hajadba fényrózsát tűzzenek."

Böszörmény Zoltán lírájának jövője is ígérettel teljes.