Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 23. szám · / · Figyelő

Szini Gyula: Szépasszony
(A Nemzeti Színház bemutatója)

Gábor Andor a "Szépasszony"-ban két elemet kever egybe, a drámai hőst, aki mély, csöndes és komoly jellemével tragikus összeütközésekre született és a könnyűlábú komikát, aki sem magát nem tudja, sem másokat nem képes komolyan venni. A drámai és komikai elemek vegyítéséből felemás darab lett, de ez igen ötletesen van kigondolva és sok színpadi furfanggal van előadva. A darab bizonyos drámai, szinte villamos feszültségével - amelyet a szerző válságos és kényes pillanatokban nagy sikerrel tud átkapcsolni a humorosabb világfelfogásba - végig ébren tudja tartani a néző érdeklődését és ebben rejlik sikerének titka. A két szembeállított embertípus közül kevésbé sikerült a férfi jellemrajza. Az ilyen jó ember, amilyennek a cselekedeteiből elénk tűnik, inkább együgyűnek, vagy gyöngének, mint jónak mondható. Sokkal erősebb az a karikatúra, amelyet Gábor Andor arról a női típusról csinált, amit ő "szépasszony"-nak nevez. A "könnyelmű puccos dráma", ahogy familiáris nyelven nevezik, aki mindenre jó, csak arra nem, hogy férjének jó felesége vagy legalább is szerető társa legyen, Gábor Andor szatirikus és karikírozó tollából nem közönséges ötletességgel sarjadzott ki. Egészséges humor levegője lebeg ez alak körül. Ahogy a férjét az orránál fogva vezeti, ahogy perfid módon túlteszi magát mindenen, ahogy színlel, csal, hazudik, erőszakoskodik, ebben sok eleven és hű megfigyelés rejlik. Különösen sikerült a szerzőnek a hazugságnak azt a hálóját bemutatni, amiben az ilyen alakoskodó és színlelő nőt mindenki segíti, mintha az egész világ bűnrészese akarna lenni abban, hogy a férje soha meg ne tudja a teljes igazságot. A harmadik főalakja a darabnak egy vidéki kis leány, aki az ő rejtett és szégyellt szerelmével a harmadik felvonásban végre is megszabadítja a férfit a "szépasszony" veszedelmes hálójától. Márkus Emília nagy ambícióval és nagyszerű tehetsége minden fölényével csinálta meg a "Szépasszony" karikatúráját. Odry Árpád igen rokonszenvessé és érdekessé tudta tenni a férjet és meg tudta óvni a nevetségességtől, ami az utolsó jelenetek ártalmára lett volna. Épp ilyen ügyesen tudta Bayor Gizi rejtegetni a végső jelenetig a szerelmét, amely aztán mindent jóra fordít. Rózsahegyi Kálmán, Alszeghy Irma és Kürthy György tehetségük legjavával szolgálták a darabot. A közönség rokonszenvvel fogadta Gábor Andort minden felvonás után.