Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 12. szám · / · SHAKESPEARE: A VIHAR

SHAKESPEARE: A VIHAR
A NEGYEDIK FELVONÁSBÓL

1. Szín.

Prospero tanyája előtt.

Jönnek Prospero, Ferdinand és Miranda.

Prospero: Szigorúan büntettelek nagyon:

a kárpótlás is nagy lesz; mert kezedbe

adtam egy szálát ennen életemnek,

annak amiért élek: s most im ezt

megerősítem. Minden szenvedésed

csupán szerelmed nagy próbája volt,

s te csodamód megálltad: s most az Ég

előtt gazdaggá teszlek, Ferdinand!

Ne mosolyogj, hogy így dicsérem őt:

megládd, minden dicséret ő utána

csupán bicegve járhat.

Ferdinand: Elhiszem,

akár egy orákulum ellen is.

Prospero: Ajándékom tehát és szerzeményed,

melyet megérdemeltél, vedd a lányom:

de ha előbb megoldod szűz övét,

mint minden illő ceremóniák

rajtatok szent ritussal teljesednek,

az ég nem hullat áldó harmatot

a házasságra: meddő gyülölet,

s kancsal utálat hinti nyoszolyátok

virág helyett gazzal, hogy mindaketten

ráundorodtok: hát vigyázz, a Hymen

lámpása úgy világít.

Ferdinand: S úgy reméljek

jó véget, hosszú életet, nyugalmat,

és mindig ily szerelmet, - mintahogy

a legszorosabb, legalkalmasabb hely,

se legparáznább szellemem sugalma

nem olvaszthatja vak kéjjé szerelmem,

hogy élét venné aznap ünnepének,

mikor vagy azt hiszem majd, megfeneklett:

a nap, vagy hogy lekötve rab az éj.

Prospero: Jól mondtad: ülj hát mellé: ő tiéd. -

Hejh, Ariel! buzgó kis Ariel!

Jön Ariel.

Ariel: Mi kell, hatalmas mester? itt vagyok.

Prospero: Te és kisebb szolgáim, az utóbbi

dolgot jól végezétek, és ma újabb

csínyre használlak. Menj, a csapatot,

melyet rádbiztam, hozd ide, helyembe:

mondd ám, hogy gyorsan, hadd bűvöljek álmok

művészetével valamely csodát

az ifjú pár szemébe: megigértem,

és várják tőlem.

Ariel: Rögtön?

Prospero: Most, azonnal.

Ariel: Azt se mondd, hogy hogy tegyem,

azt se kétszer: "ugy legyen"

máris itt lesz ujjhegyen

mókáz mind és jön-megyen.

Így szeretsz-e, mesterem?

Prospero: Így, így, te kedves Ariel. De csak

akkor jöjj, hogyha majd szólítlak.

Ariel: Értem.

Exit.

Prospero: Vigyázz, amit fogadtál: meg ne tágítsd

a játék fékét: minden eskü szalma

a vér tüzének. Légy kemény, különben

jojcakát szép szó!

Ferdinand: Biztosítlak, úram,

e hüs hó szűz fehére keblemen

érzékeim hevét eloltja.

Prospero: Így jó. -

Most, Ariel, jöjj! jobb ha sok a szellem,

mintha kevés: jelenj meg és ügyeskedj. -

És: szájat csukni, szemet nyitni: csönd!

Lágy zene.

Jön Iris.

Iris: Ceres, jóságos úrnő, tág meződ,

hol gazdag búza, rozs, zab árpa nőtt;

zöld halmod, hol legelnek a juhok,

s a sík lapályt, hol friss füvük suhog,

vizeid ásott tarka partjait,

melyeket nedves április diszit

nimfák pártáját szőve, csalitod,

hová keservét rejti csalatott

legény szerelme; karót ölelő

szőlőtőkéid; s parti delelő

napos szikláid egek asszonya

üzeni általam, hogy hagyd oda,

ki nedves íve vagyok s hirnöke:

s e pázsitos szép helyre jőjj ide

játékra: szállnak már pávái, ládd:

jőjj, gazdag Ceres, diszítsd udvarát!

Jön Ceres.

Ceres: Üdvözlégy, tarka hírnök, aki nagy

Juno asszonynak jó cseléde vagy;

sáfrányszárnyadról kapja a virág

a mézes harmat enyhe záporát,

s duplán a dombok messze csokrain

kék íved koszorúzza bokraim,

te büszke földnek gazdag öve: mondd,

mérthogy úrnőd szava e nyírott gyepre vont?

Iris: Igaz szerelem ünnepére hi,

és ingyen-áldást szivből önteni

a szeretőkre.

Ceres: S mondd csak, ég ive,

Venus vagy fia nem jön-é ide

kisérni úrnőd? Mert mióta vad

Plutónak megszerezte lányomat,

kerülöm az ily rossz kompániát.

Iris: Ne félj hogy itt leld őt és vak fiát:

láttam ő istensége kocsiját

Paphosba vitte gerle-hintaja

felhőket szelve. Itt kevert buja

varázst e párnak, mely az isteni

szüzességet fogadta őrzeni,

mig Hymen lángja föl nem ég: s mit ért?

Mars szeretője dühhel visszatért.

fia eltörte iját, a fejes,

s esküdt, hogy eztán csak verébre les,

mint más gyerek.

Ceres: Látom az égi nőt,

és járásáról megismertem őt.

Jön Juno.

Juno: Hogy vagy, jóságos testvér? Tarts velem:

e párt a boldogságnak szentelem,

s hogy áldja boldog maradék.

Ének.

Juno: Házi áldás, hosszú élet,

kincs, szerencse járjon véled

sohse legyen fényed húnyó:

ezt kivánja néked Juno!

Ceres: Dús mező, dús termés rajta,

mindig telve csűr és pajta,

duzzadó gerezd a dombon,

és nehéz gyümölcs a lombon,

s ha vége az aratásnak,

jöjjön a friss tavasz másnap:

semmi hiányt sohse érezz:

ezt kivánja néked Ceres!

Ferdinand: Felséges látvány volt ez, bájoló

harmóniával. Bátorkodhatom

szellemeknek gondolni?

Prospero: Szellemek,

bűvészetem kicsalta otthonukból

játszani.

Ferdinand: Bár élhetnék mindig itt:

ily ritka apa s ily nő e helyet

paradicsommá tenné.

Juno és Ceres összesúgnak és Irist követségbe küldik.

Prospero: Csitt, fiam!

Juno és Ceres komolyan susognak;

valami hátra van még. Néma légy,

hogy el ne szálljon a varázs. -

Iris: Ti sásfüzéres és örökszelid

szemű nimfák, jertek e gyepre itt,

hagyjátok el, mert Juno idehitt,

a vándor vizek kanyar ágyait.

Jertek, szűz nimfák, e sziget gyepére

szűz szerelemnek áldott ünnepére.

Jönnek bizonyos nimfák.

S ti naptól barnák, vígan, aratók,

jertek, ti augusztustól lankadók,

csapjátok fel a szalmakalapot,

csapjatok e nimfákkal víg napot

falusi táncban. -

Jönnek bizonyos Aratók, tiszta öltözetben, és a nimfákkal kecses táncban ölelkeznek; de a tánc vége felé Prospero hirtelen fölriad és megszólal; s erre különös, tompa, zavaros zajjal nagynehezen eltűnnek.

Prospero (félre): Ah, feledém a barom Caliban

s társai komisz konspirációját

életem ellen, tervük perce jő,

már szinte itt van. - (A szellemekhez.) Jó. -

[Elég; ne többet

Ferdinand: Ez különös: apád hogy elborult,

düh fogta el tán.

Miranda: Soha e napig

nem láttam őt ily éktelen haragban.

Prospero: Aggódva nézed arcomat, fiam,

minthogyha bajtól félnél: légy nyugodt.

Már ünnepünknek vége. E szinészek

szellemek voltak, mondtam, szellemek,

s a légbe tüntek, lenge légbe tüntek:

és mint e látás páraváza, majdan

a felhősipkás tornyok, büszke várak,

szent templomok, s e nagy golyó maga,

s vele minden lakosa, szertefoszlik,

s mint e ködpompa tünt anyagtalan,

nyomot, romot se hágy. Olyan szövetből

vagyunk, mint álmaink, s kis életünk

álomba van kerítve. - Ó fiam,

zavart vagyok, zavart ma vén velőm:

bocsásd meg ezt a beteg gyengeséget.

Ha tetszik, menjetek tanyámba vissza,

s pihenjetek: én egyet fordulok,

hogy csillapodjam.

Ferdinand és Miranda: Megnyugvást kivánunk. (Exeunt.)

Prospero: Jer! - Köszönöm. - Teremj itt, Ariel!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -