Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 12. szám · / · BABITS MIHÁLY: SHAKESPEARE SZONETTJEIBŐL

BABITS MIHÁLY: SHAKESPEARE SZONETTJEIBŐL [+]
95. szonett.

A szégyen is mily szép lesz, hogy tiéd!
mely, mint a hernyó rózsaillatot,
szennyezi bimbós neved örömét!
s bűnöd mily édességbe iktatod!
A nyelv, ha, napjaid sorát kisérve,
trágár híreknek szórja fűszerét,
nem tud gáncsolni úgy, hogy ne dicsérne,
neveddel megszentelve rosszhírét.
Ó mily csodás lakása lett a boldog
bűnnek, hogy benned lett vidám lakó,
hol szépség fátyla fedi el a foltot,
s minden gyönyör lesz, ami látható!
Ügyelj, szivem, mert nagy jogod jele:
s tompul a tőr, ha félrevágsz vele!

 

[+] A leghíresebb szonettek ketteje: egyik talán nőre, második - mint a legtöbb shakespearei szonett - férfira vonatkozik. Ez utóbbi vers 9-10. sorát a fordító némileg enyhíteni kényszerült, nehogy (a költő céljával is ellenkező) prózaian obszcén hatást költsön, mindazáltal az értelem lényegében teljesen hű maradt, s az eredeti éppúgy kizárja a botrányosabb következtetéseket, mint a fordítás 10. sora. - Megjegyzem még, hogy Shakespeare szonettjei csak névszerint azok, s fordításom az eredeti formát pontosan követi.