Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 6. szám · / · FIGYELŐ · / · BARTA LAJOS: AZ ÁTDOLGOZOTT VÉN BAKANCSOS

BARTA LAJOS: AZ ÁTDOLGOZOTT VÉN BAKANCSOS
III.

Érdekes és feltűnő jelenség: magyar író megbízást kap arra, hogy egy régi magyar népszínművet restauráljon. Talán csakugyan elérkezett a népszínmű föltámadásának kora? Jó szerencse, hogy nem így van. Ezt a darabot jó humora és háborús vonatkozásai szólították fölfrissített formában az aktualitásba. De ez egy becsületes, kedves darab, nincs benne semmi a későbbi dekoratív népszínmű hazugságaiból, amik elborították és betemették a népet a maga igazi életével, keserű és gyermek szívével, amely műfaj feltámadása még távolabb vinné a közönséget a nép megértésétől. A népszínmű meghalt, a szociális népdráma még nem jöhet, mert a pesti színházak pénztára nem bírja el sem Budapest közönyét, sem ideges irtózatát a népmélység megrendítő tüneményeivel, nehéz szagával és örömeinek is csak századok bánatában való fogantságával szemben. És az ilyen érdeklődést nehezen lehet tenyészteni, mert igazi élete annak van, ami az életből ered.

Hiszen ez a közöny és irtózás világosan mutatja éppen azt, amit politikánk is mutat, hogy a nép a maga hatalmas életével kívül esik nálunk az életen.