Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 6. szám · / · Földi Mihály: EGYSÉG

Földi Mihály: EGYSÉG
V.

Szolipszizmus? Szimbolizmus?

Térben és időben számítunk s azt mondják, hogy a matematikához csak egy hit kell, elhinni, hogy a egyenlő a-val. Hát azontúl? Michelsen számítgatja, hogy a földön körülbelül nyolc óra alatt átélt esemény a napban körülbelül tizenegy óra alatt megy végbe. Meg hogy a földi 60 centiméter hosszúság a napban 90 centimétert tesz ki. Egyáltalán a különböző hosszúságok a megfigyelő helyzetéhez képest azonosak lehetnek. Vaichinger "mintha-bölcseletnek" nevezi a kémiát és fizikát s kollégái, mint Le Roy, H. Poincaré határfogalomnak tartják az anyagot a tudomány számára. A tudomány voltaképpen nem az anyaggal, hanem hang-, hő-, nyomásérzetekkel s tér- és időképzetekkel foglalkozik. Az erő fogalmához izomfeszülés vezet, az áthatatlanság tételét saját keménységünk állította fel. Az egész csak - illúzió. Az elektron súlytalan, mert sebessége másodpercenként háromszázmillió kilométer. S a súlyos anyag? Ó, ő nyilván ebben a súlytalanban születik. Hogyan? Az energiaáramok csomópontokat hoznak létre, ezek szülik az elektront, ő az atomot, az a molekulát, ez az érzékszerveinkre is ható testet s így támadnak illúzióink a tömegről, súlyról, kiterjedésről. Lehet-e szó objektív tudományról?

S te, ó emberiség, most úgy jársz-kelsz, mint az alvajáró s szerelmes feleséged voltaképpen csak néhány szag- és nyomásképzet. S kérdezed, de mi közöm van a világhoz? Hogyan hat rám és én hogyan avatkozom menetébe? Hogyan van egyáltalán, hogy ezekből az illúziókból mégis hasznavehető, néha valósággal boldogító következtetéseket tudok levonni, olyan biztosakat és pontosakat, hogy egész technikai kultúránk ezeken alapszik? Pedig, Istenem, oly andalítóan hangzik, minden csak szimbólum. Mi magunk, a háború és minden. Hogy egy parttalan folyamon úszunk s nem ismerjük forrását, irányát. Hasztalan kérdezzük, honnan? Hová? Csak heverjünk bölcsen hullámos szőnyegén, fölöttünk a kék ég, körülöttünk édes csobogás s néha-néha nyújtjuk ki kezünket egy illatos lótuszvirág után...