Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 6. szám · / · Földi Mihály: EGYSÉG

Földi Mihály: EGYSÉG
III.

Atomizmus?

Igen, az ősök, a mesterek. Demokritos és Leukippos. Giordano Brunó is hozzájárul. Kirchhoff és Bunsen adatokkal szolgál. És Henri Poincaré is megtért hozzá, mert, mint a Revue générale des Sciences egy számában írta, "l'atomistique par cet elargissement merveilleux de son horizon a placé nombre des processes physiques et chimiques dans une lumičre toute nouvelle".

De már Anaxagoras is támadta valamiért Demokritost. Mert az anyag vagy folytonos, vagy nem folytonos. Mondjuk talán először azt, hogy folytonos. De megtanultuk, ó emberiség, hogy a gázok a rendelkezésükre álló egész teret betöltik, tekintet nélkül a már jelenlévő gázokra, egy nevet is hozzá, hogy Dalton törvényének nevezhessük. De tapasztaltuk azonkívül, hogy a folyadékok egymással szilárd testekkel, gázokkal keveréket vagy vegyületet alkothatnak. S ha atomjaink közt nincs egy atomnyi hely, hogy nyújtasz vagy nyomsz össze egy testet?

Akkor talán inkább mondjuk azt, hogy van valami ez atomok közt. Vagy a semmi, vagy az éter. Fent említett Anaxagoras már kérdőre vonta egyszer Demokritost, hogy nem érti, mi az az űr, mert az jelent valamit, ami voltaképpen semmi. Aztán meg mi lesz a halmazállapotokkal? Ha az atomok vonzzák egymást, miért nem vonzzák egymást az anyag folytonosságáig? Ha meg taszítják is egymást, hogyan lehet két ellentétes tulajdonságuk?

Akkor talán inkább mondjuk azt, hogy az éter van az atomok között. Sőt, hogy tévedésbe ne essünk, bocsássuk előre, hogy képzeljünk egy űrt és nevezzük ezt el világűrnek. Most már, ezt a világűrt tölti ki az úgynevezett éter. Micsoda? Az éter. Ő, az éter örvénylik a világűrben és létrehozza ezáltal az atomokat. Most van űr? Ahogy méltóztatol, ó emberiség! Ha csak az atomokat nézed, ő közöttük bizony van, de ha látod az étert is, akkor gyönyörködhetsz az anyag folytonosságában. Ám ne légy kíváncsi s ne merj szabad természettudományossággal gondolkodni. Ne kérdezd, mi az az éter? Atomok alkotják-e? Vagy talán egy más ősi anyagból származott az éter? Hát ez milyen?