Nyugat · / · 1916 · / · 1916. 6. szám · / · Földi Mihály: EGYSÉG

Földi Mihály: EGYSÉG
II.

Ostwald? Dinamizmus? Talán állítsuk össze a világot erőkből. És jelentsük ki a mesterrel és imádkozzuk el a Naturphilosophie száznegyvenhatodik lapját: "Die Energie ist die allgemeinste Substanz, denn sie ist des Vorhandene in Zeit und Raum, und sie ist das allgemeinste Accidenz, denn sie ist das Unterschiedliche in Zeit und Raum".

Nem felejtjük el, hogy ősök szelleme kísért ez áhítatnál. Közöttünk van Mayer s a "Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur" szent irataink közé tartozik. Itt van Youle, Helmholz, képviselteti magát Mach és megjelenik Leibnitz is, mert voltaképpen a világ tértelen monaszokból áll, amelyek fizikai erőhatások közvetítésén kívül szellemi tulajdonsággal is rendelkeznek. Bizonyos csendes ellentmondások mindenesetre át-átsuhannak a felekezeten. Mayer például erősen fenntartja az anyag és erő kettősségét s Helm tagadja, hogy az energia szubsztancia s Rey kifogásolja a minőség fogalmának bevitelét az energetikába, mert ezzel a qualitates occultae nehezen kiirtott rögeszméjét vetik el.

Megnyugodtunk hát, boldogok vagyunk, ó emberiség? Nem, dadogjuk fáradtan, nem. Mert nem tudjuk elhinni, hogy az anyag puszta látszat s autoszuggesztió a tér, a súly. Mi még nem láttunk energiát önmagában megjelenni s ha az energia maga a szubsztancia, akkor kell, hogy tömege és így kiterjedése legyen. Mert mi az energiát munkával, a munkát tömeggel tanultuk meghatározni. És mert osztja kételyünket Höfling: "Machnak nem sikerült az erőt, Ostwaldnak az anyagot kiküszöbölni a világból".