Nyugat · / · 1915 · / · 1915. 20. szám

Ady Endre: Lakodalmi köszöntő távolból

(Kabos Ilonkának táviratoztam.)

Virág-kezeid díszítsék föl
Választott tiednek a lelkét
S kertetek boldog muzsikáját
Égnek és földön irigyeljék.

Mert nagyon kell ma a boldogság,
Zengő kertnek mese-zenéje,
Nagyon kell a friss, boldog párok
Virágos és muzsikás éje.

Minden, mi szűkös nappaloknál
Mindennél többet hoz eszünkbe,
Futó és elért Végtelenség
Szent bódultságában sohase szünve

Virágozzatok s mit kis élet
Nagy álmoknak meg tudhat adni,
Adja meg nektek olyan bőven,
Alig birjátok elfogadni.