Nyugat · / · 1914 · / · 1914. 16-17. szám · / · Figyelő

Ady Endre: Kozári Gyula könyve
(Pascal. Az "Emberi okmányok" második kötete)

Katona-pap írta ezt a könyvet, óvatosan persze, mert kellett a cenzor "nihil obstat"-ja s a váradi püspök, akinek a könyvet írója ajánlotta, "imprimatur"-ja. Kozári nyugtalan katolikus (hadapródiskolai tanár), ki egy kicsit hasonlít a zabolátlan és zseniális Czirbusz Géza egyetemi professzorhoz. Első ilyen könyve a mi irodalmi forrongásunkról szólt s nagy és szép dolog, hogy sok évvel ezelőtt ez a katolikus pap mellénk, újakhoz állott. Ez a könyve természetesen csak a pietista, elvallásosodott Pascalt írja le, de rengeteg olvasottsággal, adattal, újsággal.

A francia XVII. századnak alig volt kiválóbb, példázóbb képviselője Pascalnál, s mintha a mi szegény korunk hajlandósággal bírna a XVII. századba visszavágyáshoz. "Pascal lelke győzhetetlenné vált Istenével" - írja a filozófus és filozófia-író Kozári egy szerencsétlen összevetésében Széchenyi Istvánunknak Pascallal. Mégis, bármilyen keresztény és megengedett írás a Kozári könyve, kilázad belőle minden lapon a kutatás, a látás. Szép, ha megkötött könyv is, elmélyesztő s különösen ajánlatos a mai embernek Pascalról tudni, mikor tudásai talán mindenről olyan hiányosak és kétségekbe kergetők.