Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 21. szám · / · Figyelő · / · Fenyő Miksa: Nemzeti Színház · / · Bálint Aladár: Két kiállítás

Bálint Aladár: Két kiállítás
Magyar Mannheimer Gusztáv

Nem ismerem Mannheimer véleményét Tizianról. Valószínűleg nagyon szeretheti, ha amúgy nyersen és huszáros merészséggel átvette motívumnak a firenzei Uffizi-galéria büszkeségét, a legistenibb nőstényt - Flórát. Szeretheti Tiziant, hogy ezt megcselekedte, de ami a motívum feldolgozását illeti, nyilván nem tiszteli eléggé a halhatatlan mestert. (Ezzel szemben egészen bizonyos, hogy Tizian, ha meglátná, mily kellemetlen baleset érte Flóráját, ő sem nagyon tisztelné Magyar Mannheimer Gusztávot.)

Ezek előrebocsátása után bátran megmondhatjuk, hogy Mannheimer Ernst-múzeumban kiállított képeiből korántsem rajzolódik ki egy alapos tudással felfegyverzett, a felvett hatásokat egységesen feldolgozni, megérteni, új problémákat felvetni bíró markáns, egész művész profilja. Inkább ziláltság, ellentétes erők között való ingadozás, kikerülése a szorosan vett piktori feladatoknak.

Mannheimer impresszionista lenne, de lelke szerint Makarthoz vonzódik, a bécsi akadémiák kapuja felé kacsint. A belső zavarok elpalástolására felemás - úgynevezett hangulat - piktúrát csinál.

Arra, hogy akadémikus legyen, a szó jobbik értelme szerint, nincs elég fegyelmezettsége, hogy impresszionista legyen, bár elkésetten is, ahhoz nem elég bátor.

Tíz-tizenkét évvel ezelőtt kezdte meg ezt a hangulatpiktúrát.

Jól emlékszem, az akkori kritika nem tudta hova osztályozni, hamarjában heroikus tájképeknek keresztelte el Mannheimer képeit. Heroikus, drámai, ez a két szó tért vissza a leggyakrabban. Nagy lendülettel gomolyodó felhői, lefokozott színekkel hevenyében vászonra csapott dombjai csakugyan izgatták a fantáziát.

Ma kopottan fogadják a szemlélőt ezek a felhőnapóleonok, cserjehamletek, a megalkuvás, mindenkinek tetszeni akarás kényszerű tanúi. Dráma, heroizmus, mindkét szó megáll a maga helyén. De e helyütt hívatlan tolakodók, idegenek.

Még leírni is szomorú. E kiállításon az apróbb képek között található egész sereg, mely még a kötetes színvonalon is alul, egyszerűen a Váci utcai műkereskedők kirakatának színvonalán áll.