Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 21. szám · / · Szabó Dezső: Don Kisott penitencián

Szabó Dezső: Don Kisott penitencián
6. Don Kisott a mezőn.

Délután volt. A nyár tele torokkal nevetett a napból. Don Kisott sétálni ment. A falu utcáin úgy ment, mint a legpéldásabb polgár. Minden mozdulatán látszott, hogy pontosan fizeti adóját és tiszteli a felsőbbséget. A faluháza előtt megemelte a kalapját.

Az egyik utca végén egyszerre, váratlanul, brutálisan eléje tárult a nagy égő mező. Ettől a látványtól megint Don Kisottá tágult. A szemébe hullott dolgok ezekben a szavakban loccsantak ki belőle:

- Igyátok, igyátok, kalászok, a napot, mert bennetek készül az ember lelke. Igyátok a meleget és a fényt, hogy jó és értő emberek legyenek belőletek.

Mi vagy te kis pipacs, ki kilángolsz a földből, és olyan finom vagy, mint az alvó szűz lehelete? Ha belenézlek szemeimbe, melegek maradnak szemeim, mint a fészek, melyet madara csak most hagyott el. Milyen örömet jelentetek? Hol van az az ős örömtűzhely, ahonnan előlángoltok? Hogy lehet kétségbeesni azon a földön, melyen pipacs van?

Tragikus jegenyék, kiknek ágaihoz egy darab éjjel ragad, és tele vagytok árnyékkal. Milyen méllyé teszitek ti a síkot. Mennyi lekötött erő gyötrődik bennetek az ég felé. Hol van az a sok vágy, mely bennetek feszül ki? Milyen fájdalmasan emberiek vagytok, tragikus jegenyék.

Messzibe vesző utak, köszönöm a végtelenségeteket. Hogy fellélegzem, mikor titeket látlak. Ti vagytok az életbörtön nyitott ablakai, utak. Hogy lehet reménytelenné vénülni ezen a földön, ahol utak vannak? Ó utak, hogy tele vagytok fiatalsággal!

És te, horizont áldott gyűrűje, hogy tele vagy humanitással. Hálás vagyok hozzád, mert te adtad meg bennem a dolgok egységét. Ugye, azért vagyok mindig én a te központod, mert én tudok legjobban szeretni a dolgok közt?

És Don Kisott már úgy tartotta testét, mint aki nyargaló paripán ül. Távol egy disznócsordát hajtottak. Erre Don Kisott megfordult és visszasietett a faluba, mondván: - Nem, nem, ide nem szabad jönnöm. A dolgok itt tele vannak volt önmagammal.