Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 14. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat szeptember elsején megjelenő számában kezdi meg Móricz Zsigmond új regényének közlését. Móricz regényében egy feltörekvő nagy magyar vidéki város élete rajzolódik ki megkapó hűséggel, ennek a városnak levegője determinálja a regény rendkívül érdekes cselekményét.

Hatvany Lajos új darabjáról »A hírnevesek«-ről a mult számunkban írt Schöpflin Aladár. Azóta megvolt a darab premierje s mint a német nagy napilapok recensióiból megállapíthatjuk, Hatvany darabjának igen jelentős sikere volt. Nemcsak a müncheni lapok variálják a megállapítást: der Beifall war stark und unbestritten, hanem a berlini, frankfurti, bécsi, hamburgi stb. nagy napilapok is, úgy, hogy Hatvany darabjának az elért nagy és őszinte irodalmi siker után - mert a müncheni Künstler-Theater kitünő szinészek alkalmi társulása irodalmi törekvésű drámák előadására - előreláthatóan mielőbb szinházi sikerekben is része lesz.