Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 8. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat vasárnapi, huszadiki matinéján, mely délelőtt tizenegykor lesz a Fővárosi Orfeumban, mint már külön értesítésben megírtuk, Balázs Bélának két misztériuma kerül szinre. Ezek a mélyről vett s erősen megformált kis drámai költemények az uj magyar irodalomnak olyan becses és érdekes jelenségei s az uj magyar drámát úgy utána léptetik a már diadalmaskodott lírának és epikának, hogy izgató kísérlet (s a Nyugatnak való) ezeket színpadi előadhatásuk felől kipróbálni. A két misztérium közt Bartók Béla tiszteli meg a Nyugatot és közönségét azzal, hogy eljátszsza ujabb zongoradarabjait - a nagy zeneköltő és nagy zongorajátszó a Nyugatban megjelent Allegro barbaro-n kívül még sehol meg nem jelent dolgaiból is fog zongorázni.