Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 7. szám · / · Disputa

Fenyő Miksa: Válasz Herczeg Ferencnek.

Herczeg Ferenc leleplező írásomra újból válaszol. Ezúttal már sokkal szelídebben. Most már nyoma sincs válaszában a tajtékzó dühnek, most már szelíden csak azt írja: "parazita", meg "irodalmi kutyamosó", meg ilyeneket. Hát így már igen, így már engem is leszerelt, közmondásos udvariasságával, Horkayné-ellenállhatatlansággal. Nem is folytatom tovább, csak éppen hogy egy megjegyzést írok ide - barátaim unszolására.

Herczeg Ferenc kijelenti, hogy a Beöthy-Herczeg cikkemig soha egyetlen rávonatkozó írásomat nem olvasta. S hogy én ezt nem hiszem el. Hogy a fenébe ne hinném! Elhiszem én. Az ő emberi kvalitásai - nevezetesen szavahihetősége - sohasem voltak probléma számomra - mindig csak az írásainak a hazugságával bajlódtam. (Még azt is elhiszem, hogy Rabelais-t olvasta, pedig hát ahogy a múltkor ezt az írót alkalmazta, ahogy utolsó írásában róla szól, nagyon is kétségessé teszik ezt az állítását.) Szóval elhiszem. Viszont ami engem illet, kijelentem, hogy én ugyan soha nem jártam utána Herczeg Ferenc magánkörülményeinek, se a rendőrség bejelentő hivatalában, sem egyebütt, nem is kutattam fel róla egy évtizednél régibb írásokat - mint ahogy saját bevallása szerint H. F. velem tette -, de a könyveit elolvastam, csaknem valamennyit: s amit róla írtam, amit gyöngédtelen ragaszkodással az íráshoz úgy fejeztem ki, hogy letört, elzüllött író, az írásainak ismeretein alapult. De szelíden hozzátettem, hogy Herczeg Ferenc fiatal ember - a "polémiájából" következtetve még nincs 40 esztendős -, s minden jóra fordulhat.