Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 7. szám · / · Disputa

I-s.: NB.

Meggyőződéssel adom ki e keserű sorokat, annál is inkább, mert azóta olvastam is, kéziratban, a Németh Andor kis darabját, s egy tehetséges ember sokat ígérő, magában is erős munkájának tartom. Legfeljebb ott térek el Bárdostól, hogy a mai színházakat s igazgatókat nem okolom: ők tudják, hogy nekik mi való és mit merhetnek. Csak ez esetből is, mint már nem egyből, azt látom, hogy a színházak körül most olyan nálunk az állapot, mint öt-hat év előtt az irodalom körül volt, mikor az írónak nem volt hová írnia. Ez a szükség teremtette meg a Nyugatot, ez tartja meg - s így van most a levegőben egy szabad színház gondolata, melynek testet kell öltenie, fog is, és - nem lesz rossz üzlet.