Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 7. szám · / · Figyelő

Feleky Géza: Néhány magyar fayence

A nagy gesztusnak, a tragikus pillanatoknak feltüntetésére nem alkalmas anyag semmiféle anyag. A könnyed csillogású, kedves porcelán és a tompább színességű, szemcsésebb fayence egyaránt kitérnek a szigorú nyugalom és a végső lendület nem számukra rendelt monumentalitása elől. A komoly, rideg, ellenálló matériát érdemes lendületre kényszeríteni, és a legyőzött ellenállással kiküzdött mozdulatok energiáit érdemes enyhe lebegésű ritmus tagjaivá kapcsolni. Az agyag a mintázófa minden gyengéd mozdulatának odaadással engedelmeskedik, és minden játszi ötletnek néhány pillanat alatt valóságot és testet ád. A szobrászat szigorú művészet, és a művészet kánonjait, tízparancsolatát vési kőbe, de a porcelán és a fayence: a művészet espritje.

A fayence-oknak tehát szabad kívülről hozniuk formákat és ötleteket. Anyaguk természete nem von határokat és nem szab meg utat: hiszen éppen a lehetőségek engedékeny és akadálytalan valóra váltása teszi anyaguk természetét. Ezért nem vétettek a művészet szelleme ellen, hanem, ellenkezőleg, művészetük szellemében cselekedtek Fejérváry Erzsi és Körmendi Frimm Jenő, mikor az orosz balett merész ívű, apart mozdulatain és jólesően, újszerűen könnyed csoportjain kerestek és találtak inspirációt.

Természetesen nem a nagyszerű és mindenekfelett való Bolm az emberük: nem az elemi erő, nem az ösztönkivetítés, nem a végső indulat szűkszavú előrobbanása ingerli matériájukat. Nijinsky, Karsavina, Pilz jelentik számukra az orosz balettet, az érzéseknek a szavaknál ötletesebb, fordulatokban, változatokban gazdagabb, szeszélyeknek engedékenyebb, árnyéklat-kifejezésben világosabb beszédű érzékeltetései. Bolm, az más: számára a mozdulat nem a könnyebb, hanem a kénytelen kifejezésmód, és azt váltja meg a némaság átka alól, aminek megszólaltatására kevés az ereje a beszédnek, és nem elég súlyos a vehemenciája, nem elég mély a jelentése. Ezért szerencsés kezű a két művész modellje megválasztásában, és szerencsés a kezük a termékeny pillanat elfogásánál is. A csoportokban és minden alakon érvényre jut úgy a sokféleség, mint az egységesség princípiuma. Szellemesek, élénkek, változatosak a fayenceok, de nem nyugtalanok és szétesőek. Amellett különleges és külön ötlet minden mozdulat: de sohasem keresett, erőszakos, bájtalan. A testre simuló férfi-öltözetek kellemes színei folthatásukkal hol diszkréten aláhúzzák, hol meg frappáns kontraszttal hozzák tisztábban érvényre a mozdulatokat. A sokfodrú balettszoknyák feltüntetése nagyon ötletes és nagyon anyagszerű. A színmegoldás különben külön dicséretre érdemes: egyformán távol áll a nagyképű stilizálástól, a nyers valóságutánzástól és az önkényes ötletszerűségtől.

Kellemes színes folt, néhány ötletes vonal, könnyű és változatos formák: szép és tavaszias testek szép és tavaszias pillanatai ezek a figurinák. Tavasz libben meg a szalonszekrényben, vagy egy vastaglábú aranyasztalon, ha rákerülnek a Fejérváry-Frimm fayenceok: és ez nem sokkal kevesebb, mint híres régi officinák műveinek előkelő modora és graciózus törékenysége. Ez az egy szekrényrekesznyi apró, színes társaság igazán nem látszik első kísérletnek, és mindenesetre teljesen megbízható ígéret - a két művész részéről. És talán ígéret a Fischer-féle porcelángyár részéről is, szerény bejelentése annak, hogy ez a régi kerámiai műhely fog még egyszer emlékezni Herend hajdani szép napjaira.