Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 5. szám

HIBAIGAZÍTÁS

A »Nyugat« legutóbbi számában megjelent P. Freund Mária dr. »Művészi akarás« című cikkében két évszám-sajtóhiba volt: a 29-ik oldalon, alulról a 7-ik sorban XV-ik század helyett XVI-ik és a 294. oldalon, fölülről a 7-ik sorban XX-ik század helyett XIX-ik olvasandó.