Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 5. szám · / · Figyelő

Nagy Lajos: A török harctérről
(Simon Vilmos haditudósításai)

Riportok vannak ebben a könyvben, a törökökről, Konstantinápolyról, felvonuló katonákról, távoli ágyúdörgésről, sebesültekről, ellenség elől menekülőkről, szóval a háborúra vonatkozó, háborúval összefüggő, háború előtti, melletti és mögötti dolgokról. Maga a harc, a legizgalmasabb, nem kerül az olvasó elé, mert a riportok írója, valamint a többi haditudósító sem, nem juthatott a csaták közvetlen közelébe. Mégis érdekes ez a könyv, s érdekességét sajátságosan fanyarrá teszi az a körülmény, hogy darabjai az események folyamatából szólnak hozzánk, oly események folyamatából, melyeknek folytatását, következményeit s a végső eredményt már tudjuk. Olvasunk lelkesedésről - s már tudjuk a tragikus pusztulást. Olvasunk harcvágytól tüzelő katonák indulásáról - s már tudjuk gyászos leveretésüket. Olvasunk buzgó, messzire el-elnyújtható reményekről - s már ismerjük a véres csalódást. Olvasunk vesztett ütközetek kétségbeesett palástolásáról - s előttünk már nem lehet rejteni semmit. Mert mi már mindent tudunk, tudjuk, hogy mi történt Musztafa-Pasánál, Kirkkilisszénél, Bunár-Hiszárnál, Lüle-Burgasnál, Babaeskinél - s oly megható látni a török fölbuzdulást, nekiindulást, bizalmat, reményt, elszánt harcot, minden, minden törtető, feszülő, kétségbeesett erőlködést.

A riportok írójának dús gyönyörűsége tellett az új világban, melynek körébe keveredett, mindent figyelt, mindent látott, minden érzékével vele élt a környezetével, őt is magával ragadta a lelkesedés, megcsodálta a marcona török katonákat, erőnek érzésével öntötte el a vontatott ágyúk dübörgése, bízott a ragyogó pasákban, a török katonák komor bátorságában, az impozáns hadi tömegekben - ő maga is egy minden jót hívő törökké lett. Érdekes azonban, hogy az érzékek lázát valami kellemesen okos ítélet tartotta féken, oly pompás bravúrral, hogy a csalódások és letörések szakadatlan láncolata, mindennek állandó és konok rosszra és még rosszabbra fordulása sem jelenti sehol a riportok írójának felsülését.