Nyugat · / · 1913 · / · 1913. 5. szám · / · Móricz Zsigmond: Sátán

Móricz Zsigmond: Sátán
Színdarab egy felvonásban
6. jelenet

(Voltak, Sátán)

Asszony: Teríts! (Sátán formában belép az Ember.)

Zsuzsó (terít, tányérokat rak fel, cseréptányérokat, ónkannában bort s apró serlegeket. Kinn szél süvölt): Bezzeg urad fázik, ázik...

Asszony: Békén... Most uramra gondoljak, mikor úgy hull a hó, mintha ördögök szitálnák. Hogy hull, hogy száll, csimbókot rak az ágasra, sipakot a kapubálványra. A fa ágán úgy himbál, mint a madár, és csak száll, csak száll, mint a lelkemre a nagy fehér parazsak. Ha én is úgy pehellyé válnék, kedvem szárnyán úgy kirepülnék!... Hol vannak már kedveseim, lomha túzokok! nincsen tűz talpatok alatt... Zsuzsó...

Zsuzsó: Má vesztit érzi, má vesztyit.

Asszony (az arcára tapasztja a kezét, mikor szilajon felnéz, nesztelenül ott áll előtte az Ember. Gubában félelmesen. A sötét szobában a tűz fényénél rémesen hat, hátulról valami lilaszínű esti világítás látszik).

Ember (egy ideig áll, aztán előbbre jön s leül a lócára egy szó nélkül).

Zsuzsó (balról jön világító szerszámmal): Jézus Mária, szent József... (Keresztet vet, a lámpását leteszi a helyére, s az asszonyhoz visszahúzódik.) Ki az!

Asszony: Valamely csavargó... Nos! Mit akarsz. Éjjeli szállást? Vacsorát? Hálást?... Menj az istállóba. ... Ott ellehetsz a meleg barmok közt...

Ember (meg se mozdul, állhatatosan néz).

Asszony (meg van babonázva): No csak szólj már... Ki vagy?... Útonjáró kósza lélek!... Vagy az eleven Sátán?

Zsuzsó (megborzongva, egyre kereszteket hány): Lólába van... Hosszú, bojtos farka vagyon... Szarva van... Fekete szarva...

Asszony (megborzong, aztán hisztérikusan felnevet): Ha! Hát a Sátán akkor... Mi! még nem is vétkeztem, immár itt lábatlankodsz!... Átkozott pokolbeli! Legalább addig várhattál volna, míg legalább egyik szeretőm megjött vala...

Ember (feláll s kimegy).

Asszony (felujjong): Drága pokol kapusa!... Ez is jobb hozzám, mint uram!... Láttad, olyan szeme vagyon, mint átkozott uramnak!

Zsuzsó (még egyre remeg): Olyan szaga van, mint a pokolnak. Fi, de büdös!