Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 19. szám · / · Figyelő

Dr. Sztrakoniczky Károly: Raffet. (1804-1860)

Az 1837. esztendő nyarán egy válogatott kis társaság indult útnak Párizsból Európa keleti széle felé. A társaság mérnökökből, természettudósokból állott és két művészember volt közöttük: Demidoff herceg, ki az egész kirándulást szervezte s a herceg jóbarátja, pártfogoltja, egy fiatal, de népszerű és zsenialitásáért általánosan tisztelt rajzolóművész: Raffet. Az expedíció Oroszországba készült - úgy azonban, hogy útközben meglátogatja azokat az európai földeket, melyeket még nem merített ki a tudományos kutatás - s ilyenképpen első útja Magyarországba vezetett. Bécsben hajóra szállt a kis csapat s így ereszkedett le az Alföld szívébe, hogy azután Moldván, Oláhországon keresztül igyekezzék a Krím felé. Így jutott Magyarországba Denis Auguste Raffet, a napóleoni csaták lázas lelkű művésze, a francia militarista sovinizmus legérdekesebb képviselője és minden időknek egyik legnagyobb litográfusa. Tele volt lelkesedéssel és talentummal, magával hozta csodálatosan finom művészetének és nagyszerű jellemző erejének egész készültségét. S mialatt a mérnökök mértek, a tudósok kutattak, Raffet szünetlen rajzolt. »Raffet mindig dolgozik s a keze mindig kész arra, hogy papírra vessen mindent, ami útközben történik« - írja róla az expedícióról szóló könyvében Demidoff herceg. S így kerültek Raffet előkelő, hatalmas oeuvre-jébe a magyar tárgyú lapok, melyek tehát bennünket kétszeresen érdekelnek. Először, mert a régi Magyarországot adják vissza s másodszor mert Raffet kezétől erednek, attól a kéztől, melynek vonásai örökké felejthetetlen értéket jelentenek a rajzoló-művészet történetében.