Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 18. szám · / · Figyelő

Ady Endre: Számadás csöndes könyvekről

Vidovich Ernő, Zsögön Zoltán, Szudy Elemér és Fleyner János, ugy-e ezek a nevek nem nagyon lármáztak még mostanáig a könyv-börzén? Csöndes könyveknek hát csak azért kereszteltem el könyveiket, mert iróikban közös valami a vagy előkelő vagy félénk tartózkodás. Nem rohantak a sip-dob, lárma s úgynevezett kritika elébe s hozzám is csak amúgy baráti szándékból kerültek.

Vidovich Ernő könyve regény, a címe Hiuság s egyike az újabb magyar könyvek legtanulságosabbjainak. Hogyan élnek a Jókai-témák egy mai, olvasott, fiatal, úri, író emberben s csak a diák olvasókra hathat-e már Jókai? Ez a nagyon kedves, vidékies, naiv, de érdekesen csörgedező Jókais regény akaratlan pietásban fölér egy Jókai-mellszoborral. Írója pedig, ha tanul és írni fog, okvetlenül cáfolni fog engem, kinek régi hite, hogy a Jókait ért sok méltatlanság közül az a legnagyobb, hogy érdemes követője nincs.

Régi versek a Zsögön Zoltán könyvének a címe s írója robusztus és nyakas székely ember: aki csak azért is megmutatja ifjú korának verseit, mikor már lelkében megfordult a világ. Megható könyv s emlékeztet engem egy hozzám nagyon közelálló valaki első kötetére, melyből alig-alig lehet kisillabizálni későbbi poétaságát. Zsögönnek ismerem újabb verseit, hozzám küldött leveleiből s nagyon kedves és majdnem okolt az a reményem, hogy önmagához és sokakhoz fog eltalálni még a Régi versek szélesedő nyomadékán a friss lélekkel székely és magyar érzékenységű versíró ember.

Szudy Elemér előkelő vidéki ujságíró, abból a fajtából, amelyik mindenhez ért s csak a vidéki lapszerkesztés átka fekszi meg ugy, hogy egy valamihez értsen fényesen és nagyon. Amit az Élet gondol a könyve cime s nagyon formás, szolid novellákon kívül pompás és tarka zsurnaliszta irások válogatott tömege. Szemesség, hevülés, jóság, irás-készség jellemzik mindahányt s ha az ember nem próbálta volna, irigyelné a vidéki lapszerkesztő dolgát, akinek van ekhós tribünje s akit még annyi minden tud érdekelni ez érdekességtelen világból.

Fleyner János fiatal ember, A troubadour énekel notturno kis vers könyvének a címe, mely könyv érdekes, különös elindulás Adytól Szép Ernő felé. Jósolni bajos volna, de már is izléses versamatőr ez az ifju ember, aki bizonyosan csak haladni fog.