Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 15. szám

Hibaigazítás

Ady Endre verses regényének múlt számunkbeli folytatásában apróbb írásjel-hibákon kívül, két zavaró sajtóhiba maradt. Helyesen olvasandó: 129. old. 8. versszak 7. sor: »ki most, ki félig-bor« helyett »ki must ki félig-bor«. 130. old. 4. strófa 2. sor: »asszonynemüknek« helyett »asszonyneműeknek«.