Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 13. szám

HELYREIGAZÍTÁS

Szász Zoltánnak mult számunkbeli cikkében - Petőfi reviziója - néhány sajnálatos sajtóhiba csúszott be:

Az 1027. oldal alulról számított 10. sorában csoda, amilyennek helyett csoda, amilyennek olvasandó.

Az 1032. oldal felülről számított 6. sorában különösszerű helyett zuhanásszerű olvasandó.

Az 1033. oldal alulról számított 22. sorában való helyett valló olvasandó.

Az 1034. oldal alulról számított 1. sorában chanumista helyett chauvinista olvasandó.

Az 1036. oldal aulról számított 13. sorában eme helyett ennek olvasandó.