Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 12. szám · / · FIGYELŐ

Bálint Aladár: Gara Arnold kerámiái

Az Ernst-múzeum kiállítási helyiségének egyik csendes zugában csak úgy mellékesen, kiraktak egy szekrényre való porcelánt is.

Ma Gara Arnoldon kívül rendszeresen senki sem foglalkozik kerámiai művészettel. Ezért törekvései több figyelmet érdemlettek volna.

Gara mindenekfölött grafikus talentum. Ugyanazok a feltételek, amelyek grafikai munkáinak mineműségét megszabják, dominálják kerámiai munkáit is, természetesen az anyag természete szerint.

Erős dekoratív érzés és meleg, szinte naivan ömlő fantázia érződik porcelánjain. Dekoratív érzése nem torkoll az ornamentális megkötöttség kátyújába. Minden formája friss, logikus és benne rezeg a feleszmélés, a szűzi látás tétova öröme.

Díszítení! Szines, iratos holmik gyönyörűségébe merülni! Érzéseit ezekbe ömleszteni!

Benső kényszerűség ez, az önnönmagával való teljes kielégülés vágyakozása. Ezt a vágyakozást, a kielégülést megelőző feszültséget, örömet látom porcelánjaiban. Tartózkodó, nemes vonaljátékot, színrendeződést. A tárgyak formáinak és a formából következő artisztikumnak üde tisztaságát. Mindegyik darab más és új. Újat hozott Gara, művészete megérdemli, hogy szeretettel forduljunk törekvései felé.