Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 12. szám · / · Rozványi Vilmos: Egy orosz forradalmár énekei

Rozványi Vilmos: Egy orosz forradalmár énekei
Tapsol a cár!

Névánk fölött ragyog a cár tanyája ...
Künt hull az ember, bent a nóta jár;
Legszebb drámája zúg az új világnak:
Künn hörög a nép, bent tapsol a cár.

A kenyerünket könny és vér mocskolja,
De zúg a dal s a cárok vad tora:
Hull már a rongyosabbja Russziának!
Hurrá, a cár, a mindenek ura!

Néva fölött ablakok nyílnak sorba,
Lent dörg a fegyver, hullnak a sorok;
Átkozva szórják vérüket az égre
S a cár felé a gladiátorok.

De a nép ne féljen, csak a hite éljen!
Torkunkba marhat ezer cár dühe,
Forr a világ már s túl a cári rémen
Lobog titokban száz oltár tüze.

És csattoghat a cárok kancsukája
És veszhetünk és rongyosodhatunk,
Fejünket már az ég szivébe furtuk
S most betörünk már vagy leroskadunk.

Kinek nincs hozzá hite, lobogója,
Fusson, kinek az ina megszakada.
Heverjen ágyán s mint rég heverő kő,
Neveljen férget dögteste alatt.