Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 12. szám

Szász Zoltán: Petőfi revíziója [+]

Warum willst du dich von uns alien
Und unsrer Meinung entfernen?
Ich schreibe nicht euch zu gefallen:
Ihr sollt was lernen.
Goethe

 

[+] Szász Zoltán barátomnak megvan a maga - mint e tanulmánya mutatja: fanatikusan vallott - véleménye Petőfi egyéniségéről, költészetéről s emberi és irodalomtörténeti jelentőségéről. Hogy e nézeteivel, kivált ami az értékelést illeti, magában áll, s hogy nem kell ezeket vallania annak, aki különben Vörösmarty Mihályt éppoly nagynak látja, mint ő, azt elárulja hangjának indulatossága, s ez, egyben, magyarázza is ez indulatosságot. A Nyugat szerkesztősége különösen nem ért vele egyet, de híven a saját liberalizmusához megnyitja e szemle kapuját egy ennyire erős meggyőződés előtt.
Ignotus

 

I. Vörösmarty és Petőfi.