Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 7. szám · / · Figyelő · / · Disputa

Boross László: Baccarat.

Ha valaki golyót röpít az agyába, ez feltétlenül tragikus dolog s az emberek jól teszik, ha ilyen alkalmakkor magukba szállnak. E napokban egy banktisztviselő baccaratszerencsétlenség miatt főbe lőtte magát, kioltott egy életet, melyről úgy értesülünk, hogy eltekintve a baccaratvonatkozásoktól jeles és mintaszerű élet volt. Egy másik értesülésünk szerint, e tragikus eseményen felbuzdulva, a Lipótvárosi Kaszinóban mozgalom indult meg a baccaratjáték ellen. A Lipótvárosi Kaszinó mindig híres volt arról, hogy az aktuális mozgalmakat baráti kézzel felkarolja. A most megindított mozgalomnak ugyan nem jósolnak nagy jövőt, mert amíg döntésre kerül, addig a szegény öngyilkos sírján régen elkönnyezték minden nedvüket a gyászoló virágok. De nem is találnók rendben, ha ennek a mozgalomnak nagy jövőt lehetne jósolni.

Mi ugyanis nem bírjuk belátni, hogy a baccaratjáték szerencsétlenség volna. Szerencsétlenség az, hogy az emberek önfegyelmét még ily kis próbára sem lehet tenni. Szerencsétlenség az, hogy akik ahhoz vannak szokva, hogy minden elsején fizetést húzzanak, nagyrészt annyira elpuhultak akaraterőben és önfegyelemben, hogy minden kockázattal szemben el kell vérezniük. Ez nem lesz másként, ha eltörlik a baccaratjátékot sem. Van ezer más dolog is ezen a nem kényelmességből lett földön, amibe belebotolhat és amin elvérezhet, aki fegyelmezetlen. A szerencse diszpozíció és fegyelmezettség dolga. Szerencsére minden embernek szüksége van. A baccarat és minden szerencsejáték fegyelmezi azt, aki a fegyelemre ép hajlammal és tehetséggel bír. Akit tönkretesz, azt az élet minden hevesebb sodra tönkreteheti, azt csak az védheti a tönkremenéstől, ami az élet minden hevesebb sodrától elzárja. És a mai társadalomnak egy csöppet sem válik dicséretére, hogy sok embert minden vesztőt elzár és ezzel akaraterőben elpuhít.

Tehát a baccaratjáték ebből a szempontból nézve még hasznos is, hiányt tölt be és hivatást teljesít. Csak annyiban lehet ellene szót emelni, hogy van az önfegyelemnek kevesebb tandíjba és kevesebb időbe kerülő iskolája is. A baccaratjáték fölösleges. De ha ettől az érvtől meg tudna roppanni valami, akkor nincs szilárdság ezen a földön és akkor - látván a habokat, melyek a tengerek partjait marják - még Gibraltár sziklakövén se mernék nyugodtan szivarozni.