Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 7. szám · / · Figyelő · / · Ujhelyi Nándor: Orosz balett

Ujhelyi Nándor: Orosz balett
Karnevál

A legszebb, legegységesebb, legstílusosabb produkciója az orosz balettnek. Beleszámítva mindent, amit átéltem, a legszebb félórája volt életemnek ez a halk melankóliával lefátyolozott, derűs, igéző bájjal, permetező kacagással megtelített farsangi álom. Zöld színű függönyei, nemes egyszerűséggel dekorált színpad, Schuman finom, elegáns szentimentalizmusú muzsikája, az édes, kicsi krinolinos nőcskék, kik lengék, pipiskedők valának, a múlt század elejének levegője, osztrák bidermeier, minek gyengéd bájának polgári voltát az olasz farsang felélénkítette. Bécs és Nizza valami finom, decens elvegyülése. A bánatos Pierrot földre lökve, szomorúan, megnyúlt orcával és körülötte vidám, derűs körtáncban összefogódzó bársonyfrakkos, selyem cilinderes nemesek, fehérruhás, szép kisasszonyok. A nagyszerűen groteszk, rettenthetetlen Florestan, Eusebius a regényeskedő. Az elragadó Colombine, a végtelenül bájos, gyermeteg szerelmi idillek, a vidáman hancúrozó kis nők és Papillon, oh, a legderűsebb, legenyhébb, legszeretetreméltóbb nő, ki fehér kesztyűs kezeivel mint libegett álomszerű, kecses forgatagában a táncnak. (Mademoiselle Piltz, legfinomabb és legmondainebb táncosnője a balettnek különben). És végül a bolondos, habzó, önmagában meg nem férő derék, vidám legény, tarka ruhás Arlechino (Nijinszki), kiből kiáradt diadalmas ujjongással, fékeveszetten és mégis decensen a farsangi jókedv, önmegfeledkezés és mámor, ki elárasztotta társaival lelkeinket, valami oly finoman nyugodalmas, mesederűs mulatozás mámorával, mi több volt számunkra élménynél, mert most már gyönyörűséges, halk muzsikájú, ibolyaparfümös álom.