Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 7. szám · / · Figyelő · / · Ujhelyi Nándor: Orosz balett

Ujhelyi Nándor: Orosz balett
Poloveci táncok

Sárga dombok, barna föld, távoli tüzek szürke füstje, mely a fakó ég felé száll, alacsony sátrak, kopár mezőség, tarka ruhás orosz leányok, nyilas harcosok, nemesek, tunya rabszolganők: különös friss csípésű és mégis valamiképp nyomasztó levegő, bizonyára azon hangulat. Nagyon rokonszenves, kissé szomorú, a zene szláv és minden ujjongó, harcosságában is csüggeteg dallama. Az egymásra rohanó harcosok, a vad tábori tánc, a törzsfőnök robusztus és mégis kellemes tánca a rabszolganőjével, a buja, tompaszínű, nehéz, lihegő lélegzetű erotikus darabok után olyan volt mint midőn a hajnali órákban feltárjuk szobánk ablakát, melyben egész éjszakán át szeretkeztünk, mely telve van ópiumos cigaretták, nehéz parfümök és csókok illatával. Betör friss, üde hajnali levegője a tavasznak, vidáman paskolja a szél arcunkat és kinyitjuk száraz, meleg ajkainkat, hogy feléledjünk. Volt azonban egy nagyon misztikus része e táncnak. Egy fekete fátyolos rabszolganő (Astafieva) bolyongott a háttérben a színes, tarkaruhás férfiak és nők között és az egésznek volt éppen ezért valami nagyon lappangó erotikuma, mely különben a harc és küzdés elernyedt óráit mindig beárnyékolja. Az egész azonban üde, dobbanó, egészséges volt mégis és távoli, jellegzetes orosz mivoltánál fogva, egzotikus is.