Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 7. szám · / · Figyelő · / · Ujhelyi Nándor: Orosz balett

Ujhelyi Nándor: Orosz balett
Rózsa lelke.

Nemes nyáréji álom. Messze finoman illatoznak a kertek és távoli gyengéd csókoktól langyos az omlatag levegő. Holdfény világítja meg halkan a múlt század eleji angol szobát és előkelő testű, lágy fehérruhás leány mereng álmatagon az ablak mellett. Foszló muzsikára, rózsa vérvörös illatától halk mámorosan szunnyad el és megjelenik a rózsa lelke. Könnyedén, mintegy rose parfümszerűen, táncolja körül a leányt, derűsen, kecsesen, önmaga illatától felujjongva. Majd gyengéden felemeli, magához vonja és finom valse zenére, szépséges, diadalmas és mégis álmatag táncban keringenek a holdfénylő szobában körül visszavezeti karosszékéhez a leányt és bágyadt decenségű csókban elbúcsúzva tőle, valami, valójában tovatűnő illathoz hasonló bájjal kiröppen az ezüstfényű kék végtelenbe. Szemérmes erotikájú álmok réveteg látásával elfátyolozott táncköltemény (Theophile Gautier-Weber). Krzesinska és Nizsinszky játszották. Krzesinska, a ballettradíciók minden körmönfont és amellett finom technikájának csúcsán levő táncosnő Nizsinszky pedig, nos látva mindama bájt, tűnő derűt, álmatag graciózitást, azt a sok gyönyörűséges női raffinement, milyennek a fehérbőrű férfinak táncában érvényesült és éppen férfivolta következtében valami különös zamatot, furcsa és lappangó saucet nyert, nos ezt az orosz fiatalembert látva, (a legszebb görögifja Periklész Athénjének) tökéletesen megértettem Plátót és azt, ami bennem sajnos még nincs meg.