Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 5. szám

Lányi Sarolta: Menekülés a közelítő tél elől

Főlöttem furcsa fényben ég az égbolt.
Már nem barátom nékem a világ
És tudni kezdem, hogy húsz nyár elég volt.

Bizony beszéd ez, bús, igaz beszéd:
Elég volt húsz tavasz, virágveszejtő,
Elég halott virág szállt szerteszét.

Zöld lombot húszszor húllni láttam,
Szivem sötétlik őszi gyászban.

Szivem ma sáppadt, süppedős avar,
Már vár a tél... Hadd haljak meg hamar.