Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám

A Nyugat hírei

MAGYAR MÓR

A NYUGAT mélységes részvéttel tudatja, hogy vállalatának ügyvezető igazgatója Magyar Mór hirtelen és váratlanul meghalt. Meghatva és megrendülve állunk sírja előtt, mert Magyar Mórban nemcsak a példás és kitűnő üzletembert, hanem a szívünkhöz közel álló barátot, irodalmi ügyeinket a legnagyobb megértéssel, jóindulattal és odaadással támogató társunkat vesztettük el. Szeretettel fogjuk emlékét megőrizni.

A NYUGAT szerkesztősége.