Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám · / · Figyelő

Zsoldos László: Várady István: Háromkirályok. Regény

Ezen a sok könnyelműn - és tegyük hozzá: könnyedén - összefogott bohóságon, mókán és véletlenen melegség, kedvesség és szeretet üt keresztül. Mint csaknem mindig és mindenütt: a cinikus-szentimentális hangkeverékből itt is a szentimentális szólam bontakozik ki teljesebben. Lelkekkel és sorsokkal - érzelmekkel és véletlenekkel - űzött kedves játék az egész, a sokat megérző ember melegével és a sokból válogató író fölénye nélkül való. Könnyeden, jól megírott volta kellemes olvasmánnyá teszi Zsoldos könyvét.