Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám · / · Szabó Dezső: Berzsenyi Dániel

Szabó Dezső: Berzsenyi Dániel
4.

Aki nagyon él, mindig közel van a halálhoz. Minél erősebben exultál az élet, annál jobban hallszik a halál. A tettben tomboló erő mellett Berzsenyi mindig ott látja a megsemmisülést:

Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül,
Mint a nyíl s zuhogó patak.

Innen költészetének másik fő vonása; az elégia. Természeti leírásaiban - mint Vörösmartynál is igen sokszor - mindig van valami elégikus vonás. Mintha a természet szépségét a halál árnyékolná szemében láthatóbbá.

És az érczengésű ódák szerzője csodálatosan finom, szelíden fájó ritmusokban érzi meg az elmúlást:

Ott egy nyárfa alatt lett temetőhelyök.
Egy szép gerlice pár jött ki porokból, és
E csendes ligetek sátoriban leszállt.
Gyakran látni sötét éjjeleken fejér
Fátyolban lebegő lelköket e helyen.
Gyakran hallani itt lassú melódiát
Éjjel, mint valamely gyenge furulyaszó
Messzünnen kihaló gerlicehangjait.

Vagy:

Dencsid keserged, amidőn az ősz
Lehelletével hervad a virág
S előtted íntve sárga lombja hull.