Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 2. szám · / · Szabó Dezső: Berzsenyi Dániel

Szabó Dezső: Berzsenyi Dániel
3.

Hol kap megfelelő szavakat az élet-harc e hatalmas víziójához? Szabó Dávid, Révai, Dayka, Virágh és mások nyelvében akad egy-két erőtadó szó, de ez még mind a kezdet hebegése. És itt van Berzsenyi titáni munkája. Lázas látásaiban egybehallucinálja a magyar nyelv minden erőszavait. Ez művészetének legfőbb eredménye: domborodása, külön alaphangja, mellékzúgásai vannak szavainak. Amint ezek a szavak zordon ritmusokba hullanak, a kimondással, a hallással a heroizmus izomérzetét váltják ki. Erős fizikai események is.

Mit látok! Árpád honja határain
Ágyuk dörögnek! rettenetes veszély
Zúg, mint dagadt felhők moraja
S Boszporuszok zokogó nyögése.

Az erő possessiója akkor sem hagyja el, mikor szelídebb ritmusokra hangolódik. Mint ellentét, mint felbuggyanó energiahullám, a harcos Berzsenyi kiharsog az idill közepén:

Mailáth! poétád éneke zeng feléd,
Nem mint a rohanó Vág, mikor árjait
A Kárpátok közt zúgva szórja,
Tört jeget és köveket sodorván,

Csak mint az alkony enyhületén kalász -
Párnáján pihenő lányka szelíd dala
Üdvözli a várt est nyugalmát
S a hegyek ormai közt mosolygó

Holdat, midőn már csend födi a mezőt
S a pásztorkalibák gőze a völgybe szállt.

Berzsenyi legúnyolja Kölcsey szókifogásoló kritikáját. Az egészet kell nézni, úgy, ahogy az alkotás lázában egységbe verődött. Pedig benne is, mint minden nagy művészben, volt egy kitűnő mesterember is. Fúrja, faragja a szót, óriási erővel dolgozza a nyelvet. Egy-egy kedvenc szó, kifejező ritmusdarab, eltalált vonás többször is elébukkan.

S nem volt, ki terhed Herkulesként
Tartsa: egész birodalmad ingott

és

... Herkulesként
Ércbuzogány rezegett kezedben.
Ők voltak a harc vérzivatarjain
S a béke napján bölcs vezető atyák

és

Nyolc századoknak vérzivatarja közt
Rémülve nézett a világ ránk
S nemzeteket tapodó erőnkre

és

S a félvilággal szembeszállott
Nemzeteket tapodó haragja.

Népek születnek, trónusok omlanak
Lehelleteddel s a te szemöldököd
Világokat ronthat s teremthet
A nagy idők folyamit vezérelvén.

Majdnem az egész versszak azonos a Fohászkodás ismert versszakával. Új képzésű szavai, merészen energikus szókötései, ha ma jelennének meg a Nyugatban, feszítsd meg-re rikkantatnák derék, de a nyelv történetét nem ismerő konzervatív kritikusaink. Különben is minden nép irodalma mutatja, hogy a nyelv természetes fejlődése nem elégséges. Bizonyos időpontban művészi egyének erőszakos beavatkozására van szükség. Példák:

Látom hangyabolyi műveidet, világ!

Más:

S paeant riadnak Erdély bércei.

Más:

S belénk mosolygják rózsás szájaikkal
Az égi szikrát

Más:

Midőn mosolygó bölcsességedet
Belém enyelgi szép epistolád.

Más:

A nagyra termett áldozatokban él,
Felmúlja bézárt léte határait.