Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 1. szám · / · FIGYELŐ

Várady István: Legioner (Gerenday László): A sivatag mesél
Elbeszélések

Jól ismerjük ezt az irodalmat az ő furcsa földjáradék-elméletével: mentül messzebb esik a termőterület a fogyasztás centrumától, antul nagyobb a termelvény értéke. Mert ugye: ez írások érdekességét az a távolság adja ki, amely hazánk és Afrika sivatagjai közt elterül. Félre ne értsen valaki: pusztán csak a földrajzi távolságot értem itt. Nem pedig a különbséget magyar és afrikai ember, európai és arab lélek között. Mert ezt hiába keresnők ebben a könyvben. Nem tudom: adnak-e az idegenek légiójánál felvételi igazolványokat a verbung alkalmával. Ha igen: kár volt a fakszimilét nem csatolni a könyvhöz. Sokan örültek volna neki. És egy kis gyakorlati arab-magyar szótár is elfért volna a kötet végére.

Gerenday, ha szorgalmasan dolgozik tovább és kétségtelenül érdekes tapasztalatait komoly lexikonokkal támasztja alá, idővel jó darabot írhat az Urániának.

Alig várjuk.