Nyugat · / · 1912 · / · 1912. 1. szám · / · Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala

Babits Mihály: Líra, kalendárium, mese, vers, kabala
7. EPILÓG.

Jár a szél, jár az év örökké
tűnik mint óriási rostán,
A múltak neve: soha többé,
A jövő neve: mindig eztán.
Most farsang. Berta, Margit, Ágnes
leng könnyű gázban, lenge tüllben -
S a föld, ez óriási mágnes
tétlen kering a langyos űrben.

Tétlen kering és hordja hátán
vidám Bertát, Margitot, Ágnest,
s lassan hálózza át a Sátán
ezt a rabtartó szörnyű mágnest.
Sátán hálója semmi volna,
az ördög bácsi jó barátunk:
de fáj örök körünk unalma,
jaj, hogy e körből ki se látunk.

Jaj, hogy e kör szabván örökre,
világ vetése, nem aratni!
világ virága, nem gyümölcsre
hullik az ördögöt mulatni
Mulatni, bár kacaghatatlan
kínunkon, mely perc néki s álom
mulatni e haladhatatlan
szünetlen úton, szörnyű záron.

Ó boldogok, kik régen éltek
és boldogok, kik meghaltak,
akik nem tudtak és reméltek,
akik hittek s csalódva csaltak,
akik hittek, de nem a mennynek,
hittek a földnek, földi útnak:
kik hitték, hogy nem körbe mennek,
s mert egyre mennek, tova jutnak.
Boldogok ők, miként a rab, ki
nem tudja még, hogy háza börtön,
nem tudva, hogy itt kell maradni,
utaztak az égbe a földön
Volt, volt a föld az ég vasútja,
szállván az űrbe tova vélük,
most csak forgó malom az útja
s tapossuk, mint lovak a szérüt.

Ezen az unott régi pályán
e csüggesztő, hitetlen hittel,
bamba tűréssel, mint a bárány
hányszor robotlunk még mi itt el?
Haladva és haladhatatlan
megállhatatlan, alhatatlan
maradva és maradhatatlan,
és telhetetlen, halhatatlan?

KABALA.

Egy:
mennyi mindent próbáltam én, - de minden egyre megy.

Kettő:
az egyből kettő sohse lesz, - magányos lelke meddő.

Három:
rossz útra visztek, életem, szerelmem és halálom!

Négy:
négylevelű nyíl utadon, - vakon mellette mégy.

Öt:
a sorsod öt kemény pecsét: ne hidd hogy föltöröd.

Hat:
bár építnéd mézednek a szép hatszög mézfalat!

Hét:
de te utazni keresed a Göncöl szekerét.

Nyolc:
a nyolc a harapófogó, hogy égve fölsikolts.

Kilenc:
kilenc hónap, miért tevéd, hogy engem fölteremts?

Tíz:
az egyhez még egy nulla kell, a léthez Léthe-víz.

Tizenhárom:
hiszen várom,
majd jön valami semmin út, valami vizen álom.