Nyugat · / · 1911 · / · 1911. 24. szám · / · Disputa

Disputa
Tersánszky Józsi Jenő:

A nagybányai festőkolónia némely ügyeit hánytorgattam is nemrégiben, jelesen azt, hogy amikor nálunk szinte példátlan, hogy egy szegény kisváros másfélszázezer koronát áldozzon művészi célokra, akkor a festőiskola vezetőinek még hagyján a maradisága, de a tevéketlensége már csúnya dolog, mondjuk.

Ezt követőleg pár napilapban holmi művészháboruság cégérrel vetődött fel néhányszor e kolónia neve, miközben egy kisded botrány egészen személyes természetű ügyével lettek boszantóan ravaszúl azonosítva művészeti kérdések, hogy szinte mentőakciónak hatott a dolog ilyetén, az iskolának támadásokkal háborgatott nagynevű mesterei mellett.

A tekintélymentés különben a helyszínen egész a névtelen levelekig ment, - a jellemző voltán kívül mégis közérdekű is, hogy mi történik egy szabad névvel illetett művésztelepen, miközben annyit lármáznak az akadémiáknak keresztelt kisdedóvók ellen.

Például azt olvastam egy lapocska nyilatkozatában, melyet ugyanott Thorma János és Réti István nevű vezetők egészen helyesnek szentesítettek utólag, hogy aki festő be óhajtja tenni lábát az ismétlem szabad iskolába, az igenis és egyenesen respektussal tartozik a vezetők művészi törekvései iránt, különben le is út fel is út. Ám azt már - nyilván nekem irányozva, - magok a vezetők jelentették ki ottan, hogy idegeneknek tilos beleszólani a vezetés belső ügyeibe. Lámcsak. Ámde mi az, hogy belső ügy közintézménynél. És mi az, hogy beleszólani? Nyílván ki fognak csapni az irodalomból, mert kecsegtető készpénznek vettem, hogy az iskola nem X. vagy Y. iskolája, hanem szabad iskola, tehát közintézmény. S még amúgy is. Teremtette.

Nem is szükséges különben ehez a magyarázat, legfeljebb megállapításokat tehetek ujra, a már ezuttal igen enyhe jelentésű maradi jelző használata helyett, bizonyos elszomorítóan kómikus világfelfogási nivójáról a szabad művészi törekvések jegyében tengő nagybányai festőiskola vezetőinek, fenntartván ezuttal is a lanyhaságukról szóló véleményemet.